Projekt

Nyproduktion 500 Lägenheter Drevvikshöjden Farsta Stockholm


Installationssamordning vid uppförandet av etapp 3-5

Samordning, tidplanering och avprovning

2021-2024