Projekt

Nyproduktion av 123 Lägenheter, Amasten Bostad AB Nyköping


Projektledning av uppförande av 123 hyreslägenheter åt Amasten Bostad AB.

Projektledning, rivning, detaljplaneändring, projektering, upphandling, genomförande och idriftagande.

Projekttid 2019-2021