Projekt

Verkstad åt Lantmännen Maskin


Nyproduktion av verkstad för Lantmännen Maskin i Nyköping.
Projektledning, rivning, Detaljplanarbete, Projektering, Upphandling, Utförande, Idriftagande och Besiktning
Projekt start 2021, överlämnande 2024